Заявка за куриер Проследяване пратка Пренасочване пратка Изчисляване цена Адресна книга

Експресни доставки за гр. София:

Срок на доставка Цена на пратка Интервал за заявка
до 45 минути 24.80 лв. от 9:00 до 16:00
до 90 минути 14.80 лв. от 9:00 до 16:30
до 180 минути 10.80 лв. от 9:00 до 17:00
до края на раб. ден 8.80 лв. до 12:00 часа
24 часа 6.80 лв. до 17:00 часа

Допълнителни услуги:

Наложен платеж:

 • при изплащане в същия ден: 1% + 5.40 лв

 • при изплащане до 24 часа: 1 %, но минимум 2.80 лв

Обратни документи и обратна разписка:

 • при връщане в същия ден: 5.40 лв

 • при връщане до 24 часа: 2.80 лв

Фиксиран час:

 • 5.40 лв

Допълнителни условия:

 • Основните условия са валидни за всички адреси на територията на "зона 1".

 • При адреси попадащи в "зона 2", към цената се добавят 10лв. без ДДС.

 • Услугата "до 45мин." е валидна само за заявки на територията на "зона 1".

 • Посочените цени са за пратки до 10 кг и до максимален размер 60 х 60 х 80 см.

 • За всеки следващ кг се добавят + 0.50 лв, а за всеки допълнителен метър + 5.00 лв.

 • При пратки с дължина повече от 120 см, е възможна само услугата "до 180 мин."

Куриерски услуги за гр. София | Цени

Забележки:

 • Всички цени са без ДДС.

 • Не начисляваме такса "Гориво".

 • Срокът за доставка започва да тече от момента, в който е направена заявката.

 • Към всяка поръчка се добавят +/- 15мин. за обработка на информацията и планиране.

 • Фиксиран час представлява интервал от 30 мин., т.е. +/- 15 мин. от посочения час.

 • При подаване на заявка, пратката трябва да е напълно готова. Ако куриер пристигне и до 2 мин. тя не му бъде предоставена, клиентът се таксува на 50% и прави нова заявка, едва когато е напълно подготвена пратката за изпращане.

 • При погрешно заявени координати на подател или получател се добавят 50% от стойността и срокът за доставка се удвоява.

 • Връщане в същия ден на наложен платеж, обратни документи или обратна разписка, е възможна само при доставяне на заявка до 12:00 ч. за услугата "180 мин.", до 14:00 ч. за услугата "90 мин." и до 16:00 ч. за услугата до "45 мин.".

Полезно: