Политика за поверителност и обработка на лични данни

 

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Sameday и затова ще отделим всички необходими ресурси и усилия, за да обработваме вашите данни в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент за защита на данните“ или „ ОРЗД“), както и с всяко друго приложимо законодателство. Тъй като един от ключовите принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние подготвихме този документ, за да Ви информираме за това как събираме, използваме, прехвърляме и защитаваме Вашите лични данни, когато взаимодействате с нас относно продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и променяме тази Политика за поверителност, за да отразим всякакви промени в начина, по който обработваме вашите лични данни или промени в законовите изисквания. В случай на такива промени, ние ще покажем изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт, поради което, моля, проверявайте периодично съдържанието на тази Политика за поверителност.

Кои сме ние и как можете да се свържете с нас

Sameday е търговското наименование на Деливъри Солюшънс ЕООД, юридическо лице, със седалище на управление гр. София 1750, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе“, 40, ет. 2, уникален идентификационен код (ЕИК) 206957949 (наричан по-долу „Sameday“ или „ние“). За целите на законодателството за защита на данните ние сме администратор, когато обработваме лични данни, събрани директно от Вас, и пълномощник на администратора, когато обработваме лични данни, събрани от него.

Тъй като ние винаги сме отворени да чуем Вашите мнения, както и да Ви предоставим всякаква допълнителна информация, която може да Ви е необходима относно обработката на Вашите данни, ние Ви насърчаваме да се свържете със служителя по защита на данните на Sameday на имейл адреса [email protected] или по пощата или куриер на адрес София 1750, Община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе“, 40, ет. 2 – с надписна вниманието на Длъжностното лице по защита на данните на Sameday.

Какви категории лични данни обработваме

Обикновено събираме Вашите лични данни директно от Вас, за да имате контрол върху вида на информацията, която ни предоставяте. Като пример, ние получаваме информация от Вас, както следва:

 • Когато създавате акаунт в Sameday, изпратете ни Вашия имейл адрес, име и фамилия, телефонен номер;
 • Когато правите поръчка, Вие ни предоставяте Вашите лични данни, като име и фамилия, адрес за получаване, телефонен номер и др.
 • Когато сте получател на доставка, ние обработваме данните, събрани от подателя или предоставените от Вас данни, като: име, фамилия, адрес за доставка, телефонен номер, имейл адрес, подпис, необходими, за да гарантираме, че доставките достигнат до Вас, а не до други платформи, но и да защитим нашите законни интереси в случай на недоразумения относно коректността на доставката.

На нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация в бисквитки и подобни технологии, съгласно Политиката за бисквитки.

Ние не събираме и не обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в Общия регламент за защита на данните в специални категории лични данни.

Ние също така не събираме и не обработваме данни за непълнолетни под 16-годишна възраст лица. Всяко лице, което ни предоставя лични данни директно или чрез подателя, който ги събира, декларира на своя отговорност, че е навършил 16 години и може да даде валидното си съгласие за събиране и обработване на неговите данни.

Какви са целите и основанията за обработка

Ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

 1. За предоставяне на услуги на Sameday във Ваша полза

Тази обща цел може да включва, според случая, следното:

 • Създаване и управление на акаунта в платформата Sameday;
 • Обработка на поръчки, което означава тяхното приемане, валидиране, транспортиране, доставка и фактуриране, според случая;
 • Събиране на суми от наложен платеж;

Обработката на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходима за сключването и изпълнението на договор, чиято цел е куриерска услуга. Определено обработване, предмет на тези цели, също се изисква от приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

2. Да подобрим нашите услуги

Записваме телефонните и електронните ви комуникации с нашите служители и сътрудници, за да отговорим на всеки проблем, искане или обратна връзка.

Винаги искаме да Ви предложим най-доброто изживяване при закупуване на услуги чрез онлайн платформа. За това можем да Ви поканим да попълните въпросници за удовлетвореност след приключване на поръчка или да извършим, директно или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Ние основаваме тези дейности на нашия легитимен интерес за правене на бизнес, като винаги гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати.

3. Комуникации

За да Ви информираме за състоянието на Вашите доставки, можем да Ви изпратим по електронни комуникационни канали (e-mail/SMS/Viber) подробности относно доставката или кодове за достъп за доставките в шкафчета. Ние винаги гарантираме, че тази обработка се извършва в съответствие с Вашите права и свободи.

Можете да поискате от нас по всяко време, чрез описаните тук средства, да спрем обработването на личните Ви данни за информационни цели и ние ще обработим вашето искане възможно най-скоро. Оттеглянето на Вашето съгласие ще доведе до невъзможност да Ви информираме относно състоянието на предоставяните услуги.

4. За да защитаваме нашите законни интереси

Възможно е да има ситуации, в които използваме или предаваме информация, за да защитим правата и бизнеса си. Те могат да включват:

 • Мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата Sameday от кибератаки:
 • Мерки за защита срещу евентуални бъдещи правни претенции, съгласно приложимите , като записване на комуникацията със служители, сътрудници и обслужване на клиенти.
 • Мерки за предотвратяване и разкриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентните публични органи;
 • Мерки за управление на различни други рискове.

Общата основа на тези видове обработка е нашият законен интерес да защитаваме нашата търговска дейност, като се разбира, че гарантираме, че всички мерки, които предприемаме, гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Ние също така, в определени случаи, основаваме нашата обработка на правни разпоредби като задължението за гарантиране на защитата на стоки и ценности, предвидена от приложимото законодателство по този въпрос, задължението за уведомяване за нарушения на сигурността или други подобни.

Докато пазим Вашите лични данни

Като общо правило, ние ще съхраняваме Вашите лични данни, стига да имате акаунт в платформата Sameday. Можете да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви по всяко време и ние ще отговорим на такива искания, при условие че определена информация бъде запазена, включително след закриване на акаунта Ви, когато приложимото законодателство или нашите законни интереси го изискват.

Ако нямате акаунт в платформата Sameday, общото правило е да съхранявате информация за направени поръчки за период от 4 години от момента на приключване на поръчката („Период на запазване“). Както и в предишната ситуация, е възможно да се съхраняват определени данни след изтичането на този срок, в съответствие с приложимото законодателство или нашите законни интереси, по-специално за упражняване на правото на защита в случай на спор относно предоставените услуги. За тази цел данните ще се съхраняват отделно от данните на други клиенти, съхранявани като резервно копие, криптирани и/или псевдонимизирани и ще бъдат достъпни само в случай на спор. Веднага след изтичане на Периода на съхранение, Sameday ще изтрие от неговите системи вашите лични данни и всички техни копия.

На кого предаваме Вашите лични данни

Където е приложимо, можем да предадем или предоставим достъп до определени Ваши лични данни на следните категории получатели:

 • дружество от същата група дружества като Sameday;
 • партньори и подизпълнители на Sameday;
 • доставчици на платежни/банкови услуги;
 • доставчици на маркетингови/телемаркетингови услуги;
 • доставчици на услуги за проучване на пазара;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • доставчици на правни услуги;
 • други дружество, с които можем да разработим съвместни програми за предлагане на нашите стоки и услуги на пазара.

Ако имаме законово задължение или ако е необходимо да защитим законен интерес, можем също да разкрием определени лични данни на публични органи.

Ние гарантираме, че достъпът до вашите данни от трети лица по частно право се осъществява в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и поверителността на информацията, въз основа на сключени с тях договори.

В кои държави прехвърляме Вашите лични данни

В момента съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в Румъния.

Въпреки това, от време на време, ние може да прехвърляме някои от Вашите лични данни на юридически лица, разположени извън Румъния. Тези субекти могат да се намират в Европейския съюз или извън Съюза, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни се управлява внимателно, за да защитим вашите права и интереси. Прехвърлянията към доставчици на услуги и други трети страни винаги ще бъдат защитени от договорни ангажименти и, когато е уместно, от други гаранции, като стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертифициране, като Щит за поверителност за защита на личните данни, прехвърлени от ЕС в САЩ.

Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да научите повече за страните, в които прехвърляме вашите данни, както и гаранциите, които сме въвели по отношение на тези трансфери.

Как защитаваме сигурността на вашите лични данни

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки, съгласно индустриалните стандарти.

Ние съхраняваме Вашите лични данни на защитени сървъри, като използваме най-съвременни алгоритми за криптиране.

Можем също да използваме услугите на платежния процесор PayU за извършване на плащания. Всяка информация за плащане е криптирана чрез SSL технология.

Въпреки предприетите мерки за защита на вашите лични данни, ние ви предупреждаваме, че предаването на информация чрез Интернет, като цяло, или чрез други публични мрежи, не е напълно сигурно, съществува риск данните да бъдат видени и използвани от трети неупълномощени лица. Не можем да носим отговорност за такива уязвимости в системи, които са извън нашия контрол.

Какви права имате

Общият регламент за защита на данните Ви дава редица права във връзка с вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, да коригирате грешки в нашите файлове и/или да възразите срещу обработването на личните ви данни. Можете също така да упражните правото си да подадете жалба до компетентния надзорен орган или да се обърнете към съда. Където е приложимо, може също да имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото да ограничите обработката на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко едно от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, имайте предвид следното, ако искате да упражните тези права:

Самоличност. Ние приемаме сериозно поверителността на всички записи, които съдържат лични данни. Поради тази причина, моля, изпратете ни вашите заявки относно такива регистрации, като използвате имейл адреса, свързан с Вашия акаунт в Sameday. В противен случай си запазваме правото да потвърдим Вашата самоличност, като поискаме допълнителна информация с цел потвърждаване на Вашата самоличност.

Хонорари. Ние няма да Ви начисляваме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен ако искането Ви за достъп до информация е неоснователно, повтарящо се или прекомерно, в който случай ще таксуваме разумна сума при такива обстоятелства. Ще Ви информираме за всички прилагани такси, преди да разрешим и отговорим на Вашето искане.

Време за реакция. Възнамеряваме да отговорим на всички валидни искания в рамките на максимум един месец, освен ако това не е особено сложно или ако сте направили няколко искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще Ви уведомим, ако имаме нужда от повече от месец. Може да Ви попитаме дали можете да ни кажете какво точно искате да получите или какво Ви притеснява. Това ще ни помогне да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашата заявка.

Права на трети страни. Не трябва да изпълняваме искане, ако то би засегнало неблагоприятно правата и свободите на други субекти на данни.

Целеви права Описание
Достъп Можете да ни попитате:

 • да потвърдим дали обработваме Вашите лични данни;
 • да Ви предостави копие на тези данни;
 • да Ви предостави друга информация за Вашите лични данни, като данните, с които разполагаме, за какво ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги прехвърляме в чужбина и как ги защитаваме, колко дълго ги съхраняваме, какви права имате, как можете да подадете жалба, откъде сме получили Вашите данни, доколкото информацията все още не Ви е предоставена от тази сведение.
Поправка Можете да поискате от нас да поправим или допълним вашите неточни или непълни лични данни.

Може да се опитаме да проверим точността на данните, преди да ги поправим.

Изтриване на данни Можете да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни, но само ако:

 • те вече не са необходими за целите, за които са събрани; или
 • сте оттеглили съгласието си (ако обработката на данните се е основавала на съгласие); или
 • упражняват законно право на противопоставяне; или
 • същите са били обработвани незаконно; или
 • имаме законово задължение в това отношение.

Не сме задължени да изпълним искането Ви за изтриване на личните Ви данни, ако обработването на личните Ви данни е необходимо:

 • за спазване на законово задължение; или
 • за намиране, упражняване или защита на право в съда;

Има някои други обстоятелства, при които не сме длъжни да изпълним искането Ви за изтриване на данни, въпреки че това две са най-вероятни обстоятелства, при които можем да откажем това искане.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, трябва да изтеглите от Вашия акаунт в Sameday и да запазите всички документи, свързани с поръчки, направени от Sameday, независимо дали фактурирането е направено на Вас или на друго физическо или юридическо лице (като: фактури , гаранционни сертификати). Ако не направите това, преди да упражните правото си на изтриване, ще загубите всички тези документи и Sameday няма да може да Ви ги предостави, тъй като процесът на изтриване на данни, респективно акаунт в Sameday с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

Ограничаване на обработката на данни Можете да поискате от нас да ограничим обработването на лични данни, но само ако:

 • тяхната точност е оспорена (вижте раздела за коригиране), за да ни позволи да проверим тяхната точност; или
 • обработката е незаконна, но не желаете данните да бъдат изтрити; или
 • те вече не са необходими за целите, за които са събрани, но са Ви необходими за установяване, упражняване или защита на право в съда; или
 • вие сте упражнили правото си на възражение и проверката дали нашите права преобладават продължава.

Можем да продължим да използваме Вашите лични данни след искане за ограничение, в случай че:

 • имаме вашето съгласие; или
 • за установяване, упражняване или осигуряване на защита на право в съда; или
 • да защитава правата на друго физическо или юридическо лице.
Преносимост на данни Можете да поискате от нас да Ви предоставим лични данни в структуриран, често използван и автоматично четим формат или можете да поискате те да бъдат „пренесени“ директно към друг администратор на данни, но във всеки случай само ако:

 • обработването се основава на Ваше съгласие или на сключване или изпълнение на договор с Вас; и
 • обработката се извършва с автоматични средства.
Опозиция Можете да възразите по всяко време, поради причини, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на вашите лични данни в рамките на наш законен интерес, ако смятате, че вашите основни права и свободи имат предимство пред този интерес.

Можете също така по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително профилиране), без да посочвате причина, в който случай ние ще прекратим това обработване възможно най-скоро.

Автоматично вземане на решения Можете да поискате да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматична обработка, но само когато това решение:

 • поражда правни последици за Вас; или
 • Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

Това право не се прилага, когато решението, взето след автоматичното вземане на решения:

 • ни е необходимо, за да сключим или изпълним договор с Вас.;
 • е разрешено от закона и има адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или
 • се основава на Вашето изрично съгласие.

 

 • Напомняме Ви, че можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на Sameday по всяко време, като изпратите заявката си по някой от следните начини:
 • по електронна поща на адрес: [email protected]
 • по пощата или куриер на адрес: Деливъри Солюшънс ЕООД, София 1750, Община Столична, район Младост, бул. Цариградско шосе 40, ет.2 – със споменаването на вниманието на Длъжностното лице по защита на данните.